csar.travel@gmail.com
087-491-4941

CVZ79 Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา 5วัน4คืน (JUN-AUR'24)

China


ไฮไลท์

???? ฉางซา
???? เมืองฉางเต๋อ 
???? วัดโบราณเชียนหมิง
???? เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่)
???? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
???? ถนน SHIBAN
???? เฟิ่งหวง
???? เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) 
???? น้ำตกฟูหรงเจิ้น
???? จางเจียเจี้ย
???? เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน)
???? ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
???? ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน)  
???? OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว
???? แกรนด์แคนยอน 
???? สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ)VR 4 มิติ
???? ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง
???? พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
???? OPTION : หุบเขาอวตาร
???? ฉางซา
???? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support