csar.travel@gmail.com
087-491-4941

ทัวร์จีน

หุบเขาเทวดา BY VZ เที่ยวชมหุบเขาเทวดา วั๋งเซียนกู๋ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง อุทยานภูเขาหลิงซาน 5 วัน 4 คืน (MAY'24)
หุบเขาเทวดา BY VZ เที่ยวชมหุบเขาเทวดา วั๋งเซียนกู๋ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง อุทยานภูเขาหลิงซาน 5 วัน 4 คืน (MAY'24)
CMU74 - หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (JUN'24)
CMU74 - หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (JUN'24)
CCA87 - 2 มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน (JUN'24)
CCA87 - 2 มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน (JUN'24)
CVZ777 - ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน (JUN-AUG'24)
CVZ777 - ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน (JUN-AUG'24)
CSL83 - Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน (MAY-JUN'24)
CSL83 - Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน (MAY-JUN'24)
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน (JUN-OCT'24)
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน (JUN-OCT'24)
มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6 วัน 5 คืน (MAY-OCT'24)
มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6 วัน 5 คืน (MAY-OCT'24)
มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน (MAY-SEP'24)
มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน (MAY-SEP'24)
มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน (MAY-OCT'24)
มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน (MAY-OCT'24)
มหัศจรรย์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน) 7 วัน 6 คืน (JUN-SEP'24)
มหัศจรรย์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน) 7 วัน 6 คืน (JUN-SEP'24)
จีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน) 8 วัน 7 คืน (MAY-OCT'24)
จีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน) 8 วัน 7 คืน (MAY-OCT'24)
จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว) 5 วัน 4 คืน (SEP'24-JAN'25)
จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว) 5 วัน 4 คืน (SEP'24-JAN'25)
จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน (OCT-NOV'24)
จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน (OCT-NOV'24)
CVZ92 ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน (JUN-AUG'24)
CVZ92 ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน (JUN-AUG'24)
CVZ78 Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน (APR-OCT'24)
CVZ78 Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน (APR-OCT'24)
CSXVZ0124 - จีน ซุปตาร์.บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน (MAY-AUG'24)
CSXVZ0124 - จีน ซุปตาร์.บินตรงฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน (MAY-AUG'24)
T2G-CSX04VZ หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง 5 วัน 4 คืน (OCT-DEC'24)
T2G-CSX04VZ หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง 5 วัน 4 คืน (OCT-DEC'24)
หนีห่าวเฉิงตู...จิ่วจ้ายโกว หวงหลง #ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน (OCT-DEC'24)
หนีห่าวเฉิงตู...จิ่วจ้ายโกว หวงหลง #ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน (OCT-DEC'24)
T2G-TFU06SL หนีห่าวเฉิงตู...จิ่วจ้ายโกว หวงหลง #ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน (OCT-DEC'24)
T2G-TFU06SL หนีห่าวเฉิงตู...จิ่วจ้ายโกว หวงหลง #ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน (OCT-DEC'24)
ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว แต้จิ๋ว 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Southern (CZ) (MAY-OCT'24)
ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว แต้จิ๋ว 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Southern (CZ) (MAY-OCT'24)
เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) (JUL-OCT'24)
เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) (JUL-OCT'24)
ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน (MU) (MAY-SEP'24)
ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน (MU) (MAY-SEP'24)
ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้าย ขุนเขาและสายน้ำ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL) (MAY-OCT'24)
ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้าย ขุนเขาและสายน้ำ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL) (MAY-OCT'24)
ไฮไลท์ 2 มหานคร**ไม่ลงร้านช้อป** ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้(นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน4คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) (JUL-DEC'24)
ไฮไลท์ 2 มหานคร**ไม่ลงร้านช้อป** ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้(นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน4คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) (JUL-DEC'24)
CVZ79 Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา 5วัน4คืน (JUN-AUR'24)
CVZ79 Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา 5วัน4คืน (JUN-AUR'24)
SHLJGDR1 บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน มี.ค.-พ.ค.67
SHLJGDR1 บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน มี.ค.-พ.ค.67
BCO2PVG-HO เซี้ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ 5D3N (MAY-JUN'24)
BCO2PVG-HO เซี้ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ 5D3N (MAY-JUN'24)
SHCAPVG4 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 วัน (MAY-JUN'24)
SHCAPVG4 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 วัน (MAY-JUN'24)
PROGRAM-BT-XIY08_ZH ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน (MAY-OCT'24)
PROGRAM-BT-XIY08_ZH ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน (MAY-OCT'24)
ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (MAY-JUN'24)
ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (MAY-JUN'24)
copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support